Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

Wieje wiatr

Pachnie wiosną i wiem

— Myslovitz
Reposted fromwelovekate welovekate viaDangerousHope DangerousHope
6432 8a61 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasomebodytolove somebodytolove
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy

March 23 2018

March 22 2018

2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty

March 19 2018

5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viaGunToRun GunToRun
1637 13bf 500
Reposted fromteijakool teijakool viagreywolf greywolf
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viaiamnotarobot iamnotarobot

March 15 2018

"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover
7565 ec6d
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

March 13 2018

Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromnezavisan nezavisan viapsychojunkie psychojunkie
7697 e2a6
Reposted fromkarahippie karahippie vialadymartini ladymartini
7628 bfb0
Reposted fromlijuan lijuan viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaratek ratek
8753 164e
Reposted frombobix bobix viarisa risa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl